Màster en Disfàgies Orofaríngees

L'objectiu del curs és oferir als alumnes una formació teoricopràctica de qualitat per realitzar tasques de prevenció, diagnòstic i rehabilitació de les alteracions del mecanisme deglutori.

Objectius específics

 • Aprofundir en el coneixement del procés deglutori normal i les diferents etiologies que poden portar a la seva alteració.
 • Conèixer protocols clínics específics d'avaluació de la deglució.
 • Desenvolupar el raonament clínic.
 • Integrar el professional logopeda en equip interdisciplinari.
 • Estimular l'aprenentatge de nous procediments i les conductes terapèutiques específiques.
 • Buscar l'eficàcia clínica i el màxim rendiment durant el procés terapèutic.
 • Fomentar l'interès i els coneixements relacionats amb la iniciació científica. 

Modalitats

 • El màster es desenvolupa en modalitat semipresencial.

Requisits i Acreditació

TITULACIONS D'ACCÉS

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia. Llicenciats en Fonoaudiologia. 

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

 • A partir de l'1 de març i fins a completar places. 

SOL•LICITUD D'INSCRIPCIÓ

 • Les persones interessades podran sol•licitar informació a disfagia.ecnpl@santpau.cat. El procés de matrícula i el pagament es faran a través de la plataforma de l'Acadèmia de l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.

ACREDITACIÓ

 • Un cop demostrada la suficiència en les matèries del curs, els alumnes obtindran el títol de Màster en Disfàgies Orofaríngies atorgat per l' Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

Organització

DIRECCIÓ

 • Dr. Jaume Kulisevsky, neuròleg 

COORDINACIÓ

 • Marcia Adrião-Briz, Logopeda madriao@santpau.cat
 • Mariana Simão, Logopeda msimao@santpau.cat

SECRETÀRIA TÈCNICA

 • Silvia Fernández Moreno