Escola Clínica de Logopèdia i Patologia del Llenguatge

L’Escola clínica de Logopèdia i Patologia del Llenguatge va iniciar la seva activitat docent l’any 1977, sent la pionera en impartir els estudis de Logopèdia i formant les primeres promocions de logopedes de tot l’estat espanyol. Amb els anys L’Escola de Logopèdia i Patologia del Llenguatge ha esdevingut un referent docent de qualitat i excel·lència en la formació de logopedes de grau i de postgrau.

Actualment participa en la docència del Grau de Logopèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Medicina) i imparteix formació de postgrau amb els Màsters d’especialització atorgats per l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

L’Escola està formada per professionals de reconeguda experiència en els diferents àmbits de la logopèdia, que combinen l’expertesa clínica amb la innovació docent i tecnològica. El seu objectiu és proporcionar una atenció especialitzada d'excel·lència professional i alta qualitat de tracte humà.

Oferim una formació integral amb un enfocament essencialment aplicat, que integra els coneixements teòrics amb les competències clíniques necessàries per a l’exercici professional. Els nostres estudis de Màster permetran als alumnes accedir a llocs de treball qualificats com a logopedes especialitzats.

Màsters i Diplomes

Formació presencial