Màster en Teràpia Miofuncional Orofacial

L'objectiu del curs és oferir als alumnes una formació teoricopràctica de qualitat per realitzar tasques de prevenció, diagnòstic i rehabilitació de les alteracions de les funcions miofuncionals orofacials.  

Objectius específics

 • Aprofundir coneixements del desenvolupament normal de les funcions miofuncionals orofacials.
 • Conéixer les diferents etiologies dels trastorns miofuncionals orofacials.
 • Utilitzar i comprendre protocols específics d'avaluació clínica. Desenvolupar el raonament clínic a partir del correcte diagnòstic. Buscar l'eficàcia clínica i el màxim rendiment durant el procés terapèutic.
 • Buscar l'eficàcia clínica i el màxim rendiment durant el procés terapèutic.
 • Fomentar l'interès i els coneixements relacionats amb la iniciació científica. 

 

Modalitats

El màster es desenvolupa en modalitat semipresencial.

Requisits i Acreditació

TITULACIONS D'ACCÉS

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia. Llicenciats en Fonoaudiologia.

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

 • A partir de l'1 de març i fins a completar places.

SOL•LICITUD D'INSCRIPCIÓ

 • Les persones interessades podran sol•licitar informació a miofuncional.ecnpl@santpau.cat. El procés de matrícula i el pagament es faran a través de la plataforma de l'Acadèmia de l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.

ACREDITACIÓ

 • Un cop demostrada la suficiència en les matèries del curs, els alumnes obtindran el títol de Màster en Teràpia Miofuncional atorgat per l' Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Organització

DIRECCIÓ

 • Dr. Jaume Kulisevsky, neuròleg

COORDINACIÓ

 • Marcia Adrião-Briz, Logopeda madriao@santpau.cat
 • Mariana Simão, Logopeda msimao@santpau.cat

SECRETÀRIA TÈCNICA

 • Silvia Fernández Moreno