Màster en Neurologopèdia

L'objectiu del Màster en Neurologopèdia és oferir una formació integral en l'àmbit de la intervenció en dany cerebral adquirit i malalties cerebrals. L'enfocament del màster és essencialment aplicat a la teràpia amb pacients adults, integrant els coneixements teòrics amb les competències clíniques necessàries per a l'exercici d'aquesta especialitat logopèdica. L'obtenció del títol de Màster en Neurologopèdia et permetrà exercir com a professional qualificat en serveis hospitalaris i centres privats de neurorehabilitació. 

Què m'aportarà el Màster en Neurologopèdia?

 • Aplicació de coneixements teòrics a la pràctica clínica
 • Abordatge interdisciplinari amb aportacions des de la Neuropsicologia i la neurologia 
 • Aprenentatge competencial, amb èmfasi en l'adquisició d'eines i tècniques terapèutiques 
 • Aprenentatge basat en simulacions i casos reals 
 • Estudi de casos des del raonament clínic

Programa

BLOC TEÒRIC (140h)

 • Patologia neurològica de les funcions cognitives
 • Intervenció en les Afàsies
 • Intervenció en les Disàrtries
 • Farmacologia per a logopedes
 • Intervenció en la Disfàgia
 • Avaluació neuropsicològica aplicada a la logopèdia
 • Intervenció logopèdica en les Afàsies Progressives Primàries

* Els mòduls s'imparteixen en castellà.

BLOC CLÍNIC (100h)

 • Eines d'exploració 
 • Realització d'informes diagnòstics
 • Realització de plans terapèutics
 • Aplicació de tècniques de rehabilitació 
 • Discussió de casos  

PRÀCTIQUES (150h)

 • El Màster inclou 150 hores de pràctiques a l’ECNPL o al centre extern

TREBALL DE FI DE MÀSTER (60h)

 • Elaboració d'un treball aplicat al camp de la Neurologopèdia. 

Modalitats

Els alumnes podran triar una de les dues modalitats:

MODALITAT PRESENCIAL

 • Bloc teòric a l'ECNPL.
 • Pràctiques i bloc clínic a l'ECNPL.

MODALITAT ONLINE

 • Bloc teòric en línia a través del campus virtual, amb material docent i activitats d'aprenentatge. 
 • Bloc clínic en línia a través del campus virtual, amb casos reals i simulacions. Sessions de casos i resolució de dubtes en streaming.  
 • Pràctiques a centre extern oa l'ECNPL, en horari a convenir. 

Professorat

Experts en logopèdia neurològica, neurologia, neuropsicologia i rehabilitació de lesionats cerebrals.

Requisits i Acreditació

TITULACIONS D'ACCÉS

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia, Fonoaudiòlegs i altres logopedes col·legiats.

DURADA DEL MÀSTER

 • Un curs acadèmic de setembre a juliol.

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

 • A partir de l'1 de març i fins a completar places.  

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

 • Les persones interessades podran sol·licitar informació a neurologopedia.ecnpl@santpau.cat. El procés de matrícula i el pagament es faran a través de la plataforma de l'Acadèmia de l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge. 

ACREDITACIÓ

 • Un cop demostrada la suficiència en les matèries del curs, els alumnes obtindran el títol de Màster en Neurologopèdia atorgat per l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.

Organització

DIRECCIÓ

 • Dr. Jaume Kulisevsky, neuròleg

COORDINACIÓ

 • Laura Augé, psicòloga i logopeda 
 • Carlota Faixa, filòloga i logopeda

SECRETÀRIA TÈCNICA

 • Rosa Parramón