Seminari – Taller Online
Exploració Neuropsicològica en la Malaltia de Huntington i Altres Coreas

Disponibles a partir del 1 de juny

Presentació del seminari - taller

El taller d’exploració neuropsicològica en la malaltia de Huntington i altres coreas està dirigit a estudiants i/o professionals de la neuropsicologia, la neurologia i disciplines afins amb interès específic en aprofundir en el procés d’avaluació i diagnòstic neuropsicològic en la malaltia de Huntington i altres malalties similars.
Al llarg del taller, es revisaran els conceptes teòrics fonamentals relatius a les bases neurobiològiques de les manifestacions cognitives i dels diferents síndromes cognitius que podem trobar en la malaltia de Huntington, tant en la fase prodròmica com al llarg de la malaltia. Alhora, s’emfatitzarà en la revisió dels diferents instruments disponibles i en el procés d’avaluació neuropsicològica dels diferents síndromes neurocognitius i símptomes que de manera típica i atípica podem trobar en la malaltia de Huntington i en altres tipus de corea. Finalment, es revisarà el procés de diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu, de diferents endofenotips de deteriorament cognitiu i el seu pronòstic i de la demència associada a la malaltia de Huntington.

Directors:
Dr. Jaume Kulisevsky
Dr. Saul Martínez-Horta

Coordinador i docent:
Dr. Saul Martínez-Horta 

Tipus d’activitat: 
Curs de formació continuada en modalitat online.

Lloc de realització: Plataforma online de la Acadèmia de la Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge

Estructura del seminari-taller

Crèdits: 0.25 ECTS

Número d’hores lectives: 6 hores

Perfil pedagògic de l’activitat:

Objectiu general:

 • Proporcionar als alumnes coneixement actualitzat, precís i amb utilitat per a la pràctica clínica en relació al procés d’avaluació i diagnòstic neuropsicològic en malaltia de Huntington i altres coreas

Objectius específics:

 • Conèixer i comprendre les bases neurobiològiques de les manifestacions neuropsicològiques en la malaltia de Huntington al llarg de la fase presintomàtica i simptomàtica
 • Conèixer i comprendre les característiques clíniques centrals de la malaltia de Huntington
 • Reconèixer la semiologia neuropsicològica i síndromes neuropsicològics prototípics de la malaltia de Huntington
 • Conèixer i saber emprar les tècniques i instruments d’avaluació neuropsicològica per a la identificació i gradació de la severitat de la simptomatologia i per al diagnòstic dels síndromes neuropsicològics en la malaltia de Huntington
 • Poder definir perfils i fenotips cognitius, establir el diagnòstic neuropsicològic i el pronòstic.
 • Potenciar el raonament clínic i crític

Programa formatiu

PART A. MALALTIA DE HUNTINGTON

 • Definició
 • Bases neurobiològiques i característiques clíniques del deteriorament cognitiu, conductual i la demència en la malaltia de Huntington
 • Espectre clínic de la malaltia des del pròdrom fins a la demència.

PART B. EXPLORACIÓ NEUROPSICOLÒGICA DE LA MALALTIA DE HUNTINGTON

 • Avaluació i implicacions dels canvis prodròmics
 • Cribratge i delimitació de la severitat del deteriorament cognitiu
 • Exploració neuropsicològica, conductual i funcional exhaustiva
 • Identificació de fenotips, diagnòstic neuropsicològic i pronòstic
 • Introducció al consell genètic i al maneig de la informació

Preu del taller, procés d’inscripció i titulació

Preu: 250 euros

Títol: Tots els estudiants que superin el curs rebran el certificat de participació expedit per l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge i la Unitat Docent de Sant Pau.

Procés de matricula i pagament:
Totes les persones interessades en el programa podran sol·licitar informació a academia.neuropsicologia@santpau.cat. El procés de matricula i pagament es realitzarà a traves de la plataforma de la Acadèmia de la Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.