Seminari – Taller Online
Exploració Neuropsicològica en Parkinsonismes Atípics

Presentació del seminari - taller

El taller d’exploració neuropsicològica en Parkinsonismes atípics està dirigit a estudiants i/o professionals de la neuropsicologia, la neurologia i disciplines afins amb interès específic en aprofundir en el procés d’avaluació i diagnòstic neuropsicològic dels parkinsonismes atípics i del diagnòstic diferencial entre aquestes condicions i altres processos neurodegeneratius.

Al llarg del taller, es revisaran els conceptes teòrics fonamentals relatius a les bases neurobiològiques de les manifestacions cognitives i dels diferents síndromes cognitius que podem trobar en els parkinsonismes atípics i les seves diferencies amb la malaltia de Parkinson. Alhora, s’emfatitzarà en la revisió dels diferents instruments disponibles i en el procés de diagnòstic i d’avaluació neuropsicològica dels diferents síndromes neurocognitius i símptomes que de manera típica i atípica podem trobar en els diferents parkinsonismes atípics. 

 

Coordinador i docent:

Dr. Saul Martínez-Horta 

 

Tipus d’activitat: 

Curs de formació continuada en modalitat online.

Lloc de realització: Plataforma online de l'Acadèmia de l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge

Estructura del seminari-taller

Número d’hores lectives: 6 hores
Perfil pedagògic de l’activitat:
Objectiu general:

 • Proporcionar als alumnes coneixement actualitzat, precís i amb utilitat per a la pràctica clínica en relació al procés d’avaluació i diagnòstic neuropsicològic dels parkinsonismes atípics i diagnòstic diferencial vs altres processos neurodegeneratius.

Objectius específics:

 • Conèixer i comprendre les bases neurobiològiques de les manifestacions neuropsicològiques en els diferents parkinsonismes atípics.
 • Conèixer i comprendre les característiques clíniques centrals dels diferents parkinsonismes atípics.
 • Reconèixer la semiologia neuropsicològica i síndromes neuropsicològics prototípics dels diferents parkinsonismes atípics.
 • Conèixer i saber emprar les tècniques i instruments d’avaluació neuropsicològica per a la identificació i gradació de la severitat de la simptomatologia i per al diagnòstic neuropsicologic en els diferents parkinsonismes atípics.
 • Poder definir perfils i fenotips cognitius, establir el diagnòstic neuropsicologic i el pronòstic.
 • Potenciar el raonament clínic i crític.

Programa formatiu

PART A. PARKINSONISMES ATÍPICS

 • Definició
 • Paràlisi supranuclear progressiva, degeneració corticobasal, demència amb cossos de Lewy, atrofia multisistèmica, parkinsonisme vascular
 • Bases neurobiològiques i característiques clíniques del deteriorament cognitiu/conductual en els parkinsonismes atípics
 • Característiques clíniques pròpies i diferencials dels parkinsonismes atípics vs malaltia de Parkinson idiopàtica.

PART B. EXPLORACIÓ NEUROPSICOLÒGICA DELS PARKINSONISMS ATÍPICS

 • Cribratge del deteriorament cognitiu i la demència
 • Exploració neuropsicològica, conductual i funcional exhaustiva
 • Identificació de fenotips, diagnòstic neuropsicològic i pronòstic
 • Diagnòstic diferencial dels parkinsonismes atípics 

Preu del taller, procés d’inscripció i titulació

Preu: 250 euros

Títol: Tots els estudiants que superin el curs rebran el certificat de participació expedit per l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.

Procés de matricula i pagament:
Totes les persones interessades en el programa podran sol·licitar informació a academia.neuropsicologia@santpau.cat. El procés de matríicula i pagament es realitzarà a través de la plataforma de l'Acadèmia de l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.