Unitat de Neuropsicologia i Neurociències

La Unitat de Neuropsicologia i Neurociències de l’ECNPL està formada per professionals amb una extensa i reconeguda experiència internacional en el camp de la neuropsicologia, la neurologia i les neurociències. Oferim tota una sèrie d’intervencions que no formen part de la rutina assistencial habitual a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, però que considerem son essencials. Per això, a la Unitat de Neuropsicologia i Neurociències, realitzem  programes d’intervenció en malalties Neurodegeneratives i en el dany cerebral adquirit, emprant recursos tecnològics avançats, programes personalitzats i grupals, presencials i a distància. Oferim també acompanyament psicològic seminaris formatius pels pacients i cuidadors.

Paral·lelament, la Unitat de Neuropsicologia i Neurociències coordina i desenvolupa una extensa oferta docent a través de tota una sèrie de programes formatius específics en el camp de la neuropsicologia clínica, la recerca en neurociències, la neurologia i la infermeria neurològica.

Serveis

Rehabilitació i estimulació de les alteracions cognitives

La ECNPL compta amb tota una sèrie de programes dedicats a la intervenció sobre les alteracions cognitives i conductuals derivades de les malalties neurodegeneratives i del dany cerebral adquirit.

Específicament, la ECNPL realitza programes d’intervenció en grup i individuals, emprant tècniques i procediments adaptats a les necessitats i característiques de la població objectiu.

Actualment, la ECNPL disposa d’un programa setmanal d’estimulació cognitiva grupal emprant tècniques com la realitat virtual, l’estimulació assistida per ordinador i la musicoteràpia. Paral·lelament, es desenvolupa un programa d’estimulació a distància individualitzat.

Acompanyament i suport psicològic

La ECNPL disposa d’un servei de suport i acompanyament psicològic dirigit tant a persones que directament conviuen amb el diagnòstic d’una malaltia neurodegenerativa o que han patit alguna forma de dany cerebral, com també dirigit als familiars i cuidadors de les persones afectades.

El suport i acompanyament, es centra tant en la intervenció sobre el malestar psicològic que es pugui detectar, com sobre la educació relativa a la nova i complexa etapa que en molts casos apareix de manera sobtada en les famílies.

Assessorament i formació de familiars, cuidadors i associacions de pacients

Un dels objectius centrals de la ECNPL és proporcionar formació i eines basades en la evidència, que pugui ser útils tant pels cuidadors, familiars com membres de les diferents associacions de pacients amb qui treballem.

La ECNPL organitza de manera regular, seminaris online i presencials interactius, centrats en diferents temàtiques específiques de les malalties amb les que treballem.

Assessorament en el disseny i execució d’estudis en el camp de la neuropsicologia i les neurociències

L’estudi dels efectes de determinades condicions mèdiques i l’estudi del sistema nerviós central no representa actualment una àrea estrictament restringida al món de la neurologia o la neuropsicologia. Diferents especialitats mèdiques mostren el seu interès en explorar com les malalties amb les que treballen afecten al funcionament del sistema nerviós i dels processos cognitius. Paral·lelament, àrees del coneixement significativament allunyades del mon mèdic com poden ser el mon de l’economia o del màrqueting, han anat mostrant també un creixent interès en l’estudi del sistema nerviós.

A la UNN proporcionem als grups de recerca interessants, l’assessorament necessari per dissenyar estudis on l’avaluació de la integritat del sistema nerviós, el seu funcionament o els processos cognitius relacionats, juguin un paper central. Alhora, també oferim un servei integral no només de disseny sinó també de coordinació, execució, anàlisis i producció.

CONEIX ALGUNS DELS TREBALLS REALITZATS

Sampedro F, Stantonyonge N, Martínez-Horta S, Nan N, Camacho V, Chico A. Increased cerebral FDG-PET uptake in type 1 diabetes patients with impaired awareness of hypoglycaemia. J Neuroendocrinol. 2021 Jan;33(1):e12910. doi: 10.1111/jne.12910.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jne.12910

 

Stantonyonge N, Sampedro F, Méndez J, Martínez-Horta S, Chico A, Gómez-Anson B. Structural Gray and White Matter Differences in Patients With Type 1 Diabetes and Impaired Awareness of Hypoglycemia. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Jan 23;106(2):450-458. doi: 10.1210/clinem/dgaa832.

https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/106/2/450/5979403?redirectedFrom=fulltext

 

Sampedro F, Stantonyonge N, Martínez-Horta S, Alcolea D, Lleó A, Muñoz L, Pérez-González R, Marín-Lahoz J, Gómez-Ansón B, Chico A. Increased plasma neurofilament light chain levels in patients with type-1 diabetes with impaired awareness of hypoglycemia. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020 Jul;8(1):e001516. doi: 10.1136/bmjdrc-2020-001516.

https://drc.bmj.com/content/8/1/e001516.long

 

Sampedro F, Farrés CCI, Soler J, Elices M, Schmidt C, Corripio I, Domínguez-Clavé E, Pomarol-Clotet E, Salvador R, Pascual JC. Structural brain abnormalities in borderline personality disorder correlate with clinical severity and predict psychotherapy response. Brain Imaging Behav. 2021 Feb 26. doi: 10.1007/s11682-021-00451-6.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11682-021-00451-6

 

Carmona I Farrés C, Elices M, Soler J, Domínguez-Clavé E, Martín-Blanco A, Pomarol-Clotet E, Salvador R, Martinez-Horta S, Pascual JC. Effects of mindfulness training on the default mode network in borderline personality disorder. Clin Psychol Psychother. 2019 Sep;26(5):562-571. doi: 10.1002/cpp.2382.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpp.2382

 

Roldán A, Portella MJ, Sampedro F, Alonso-Solís A, Sarró S, Rabella M, Grasa EM, Álvarez E, Rodríguez R, Camacho V, Fernandez-León A, Fuentes F, Pérez-Blanco J, Pérez V, Mckenna P, Pomarol-Clotet E, Corripio I. Brain metabolic changes in patients with treatment resistant schizophrenia treated with deep brain stimulation: A series of cases. J Psychiatr Res. 2020 Aug;127:57-61. doi: 10.1016/j.jpsychires.2020.05.016.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395620302284?via%3Dihub

 

Sampedro F, de la Fuente Revenga M, Valle M, Roberto N, Domínguez-Clavé E, Elices M, Luna LE, Crippa JAS, Hallak JEC, de Araujo DB, Friedlander P, Barker SA, Álvarez E, Soler J, Pascual JC, Feilding A, Riba J. Assessing the Psychedelic "After-Glow" in Ayahuasca Users: Post-Acute Neurometabolic and Functional Connectivity Changes Are Associated with Enhanced Mindfulness Capacities. Int J Neuropsychopharmacol. 2017 Sep 1;20(9):698-711. doi: 10.1093/ijnp/pyx036.

https://academic.oup.com/ijnp/article/20/9/698/3835428

 

López-Góngora M, Escartín A, Martínez-Horta S, Fernández-Bobadilla R, Querol L, Romero S, Mañanas MÀ, Riba J. Neurophysiological Evidence of Compensatory Brain Mechanisms in Early-Stage Multiple Sclerosis. PLoS One. 2015 Aug 31;10(8):e0136786. doi: 10.1371/journal.pone.0136786.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0136786

 

Riba J, Valle M, Sampedro F, Rodríguez-Pujadas A, Martínez-Horta S, Kulisevsky J, Rodríguez-Fornells A. Telling true from false: cannabis users show increased susceptibility to false memories. Mol Psychiatry. 2015 Jun;20(6):772-7. doi: 10.1038/mp.2015.36.

https://www.nature.com/articles/mp201536

Equip

Coordinadora assistencial: Andrea Horta-Barba

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB), Màster en Neuropsicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica per la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i curs de Neuropsicologia Forense per la UAB. Col·legiada núm. 20735 pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), acreditada com a Psicòloga general sanitària i acreditada com a experta en Neuropsicologia pel COPC. Conforma la Comissió Directiva de la Secció de Neuropsicologia de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN). És així mateix la coordinadora del grup de treball de neuropsicologia forense del COPC i és la coordinadora de la secció de psicologia forense de CDINC. La seva trajectòria professional es desenvolupa principalment en la Unitat de Trastorns del Moviment de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i en l'Institut Universitari Dexeus sota la direcció del Dr. Jaime Kulisevsky. Compta amb una àmplia experiència en pràctica clínica i de recerca en malalties neurodegeneratives, centrant-se principalment el seu treball en l'avaluació i diagnòstic de pacients amb malalties d'origen neurològic. Participa activament en diversos assajos clínics i en projectes de recerca públics i privats. És professora en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i comunicadora en congressos nacionals i internacionals. És membre associada a multitud de societats del sector.

Coordinador: Dr. Saul Martínez-Horta

Neuropsicòleg. Doctor en medicina per la UAB. Màster en diagnòstic i rehabilitació neuropsicològica per la UAB. Neuropsicoleg de la Unitat de Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de l’HSCSP. Investigador del Grup de Recerca en Malaltia de Parkinson i altres Trastorns del Moviment de l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau. Vocal de la secció de Neuropsicologia del Col·legi Oficial del a Psicologia de Catalunya (COPC), coordinador del Grup de Treball en neuropsicologia dels Trastorns del Moviment del COPC, membre del consell assessor científic de la European Huntington’s Disease Network (EHDN), co-coordinador del grup de treball en fenotips cognitius del a EHDN i director de la Unitat de Neuropsicologia del Centre de Diagnòstic i Intervenció Neurocognitiva de Neurologia Institut Universitari de Barcelona. Compta amb una extensa experiència de mes de 15 anys en la pràctica clínica i la recerca sobre les bases neuronals de les alteracions cognitives en els processos neurodegeneratius. Es membre de diferents societats científiques, ha publicat mes de 60 treballs en revistes indexades, diferents capítols de llibre, participa en múltiples projectes de recerca amb finançament públic i privat, és ponent habitual en congressos nacionals i internacionals i alhora participa com a docent en diferents programes formatius.

Frederic Sampedro Santaló

Enginyer informàtic i metge, amb màsters oficials en enginyeria biomèdica, enginyeria electrònica, intel·ligència artificial i gestió d'empreses de base tecnològica. Doctor per el programa de doctorat en medicina de la UAB amb premi extraordinari de doctorat. Més de 10 anys d'experiència en recerca en el camp de l'anàlisi computacional d'imatges i senyals biomèdiques, amb èmfasi en l'anàlisi de neuroimatge per aplicacions en neurologia, psiquiatria, oncologia i endocrinologia. En aquest camp, ha col·laborat amb múltiples grups de recerca multidisciplinars, ha participat en més de 10 projectes d'investigació competitius nacionals i internacionals, ha publicat més de 90 articles en revistes indexades acumulant un factor d'impacte superior a 400 punts amb un h-índex superior a 22 i ha dirigit dues tesis doctorals. És membre del comité editorial, editor associat i revisor per a múltiples revistes en el camp de la neuroimatge i ha rebut múltiples beques i distincions en aquest camp.