Curs Pràctic d'Introducció a la Neuroimatge per a Clínics i Investigadors [Modalitat Online]

 

 

Presentació del curs
Les tècniques de neuroimatge han permès entendre millor les alteracions cerebrals que ocorren en nombrosos trastorns psicològics, neurològics o psiquiàtrics. Tanmateix, l'aprenentatge d'aquest tipus de tècniques sovint és tediós per als investigadors de perfil clínic o de recerca. En aquest curs es fa una introducció pragmàtica a les tècniques de neuroimatge amb un mètode docent innovador. Es tracta d'un curs sense cap mena de requeriments tècnics previs per part de l'alumnat.

Objetius del curs
a) L'alumne obtindrà una base sòlida sobre els conceptes fonamentals en aquest camp, cosa que li evitarà “començar la casa per la teulada” a la seva pràctica clínica o investigadora.
b) L'alumne aprendrà a interpretar críticament els estudis de neuroimatge publicats a revistes científiques. També obtindrà els coneixements necessaris per dissenyar estudis de neuroimatge de manera rigorosa, optimitzant-ne la qualitat científica i econòmica.
c) L'alumne realitzarà anàlisis de neuroimatge in situ amb dades reals en una aula informàtica, la qual cosa permetrà experimentar de primera mà el procés d'execució d'aquest tipus d'anàlisi. Un dels valors afegits d'aquest curs és que el mateix alumne farà multitud de tipus anàlisi de neuroimatge amb imatges reals (naturalment anonimitzades) de pacients amb una gran varietat de diferents malalties neurològiques i psiquiàtriques. Atès que l'alumne estarà en feedback continu amb el professorat, podrà resoldre tot tipus de dubtes que sorgeixin durant el procés d'anàlisi de neuroimatge, optimitzant l'aprenentatge pràctic d'aquest tipus de tècniques.

Coordinador y equipo docente
Dr Frederic Sampedro (Coordinador)
Dr Saul Martínez-Horta
Dr Jaime Kulisevsky
Dra Andrea Horta

Centre de realizació y modalitats del curs
El programa presencial es farà a les aules docents de l'ECNPL. Els continguts pràctics del curs es realitzaran al Laboratori de Neuropsicologia i Neurociència Computacional de l'ECNPL. La modalitat online es realitzarà a través del campus acadèmic virtual de l'ECNPL.

Estructura del programa

Modalitats del curs: 
1)    Modalitat teórico-práctica presencial
El curs consta d'una sèrie de sessions presencials teorico-pràctiques amb tallers informàtics ad-hoc optimitzats per obtenir coneixements pragmàtics de neuroimatge. Cada alumne disposarà d'un ordinador d'alta qualitat amb tots els programes necessaris instal·lats perquè ell mateix pugui realitzar in situ diversos anàlisis de neuroimatge. 

  • 5 sesions presencials durant una semana a convenir, de 17:30 a 21:30 (4 hores/dia).

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

17:30-18:30

(F.Sampedro)

Conceptes generals en Neuroimatge

Técniques de neuroimatge: VBM y PET

Técniques de neuroimatge: Cortical thickness (Cth) i single subject analysis

Técniques de neuroimatge: DTI

Técniques de neuroimatge: event-related i resting-state fMRI

18:30-19:15

(S. Martínez-Horta)

Aportacions científiques i clíniques de la neuroimatge computacional. Errors comuns en neuroimatge.

Exemples d’estudis rellevants de VBM i PET: interpretació clínica y científica

Exemples d’ estudis rellevant de Cth i case reports en neuroimatge: interpretació clínica y científica

Exemples d’ estudis rellevants de DTI: interpretació clínica y científica

Exemples d’ estudis rellevantes de fMRI: interpretació clínica i científica

19:15-19:30

Pausa-descans

Pausa-descans

Pausa-descans

Pausa-descans

Pausa-descans

19:30-21:30

(F.Sampedro)

Taller práctic in situ per a que l’ alumne es familiaritze amb el maneig de formats de neuroimatge, softwares d’ análisis i visualizació de resultats, conceptes d’ espai estándar i atlas,  i disenys estadístics més comuns en neuroimatge

Realització in-situ per part del alumne d’ análisis de VBM i PET amb dades reals usant el software SPM.

Realització in-situ per part del alumne d’ análisis Cth amb dades reals usant el software FreeSurfer.

Realització in-situ per part del alumne d’análisis DTI amb dades reals usant els softwares FSL i FreeSurfer.

Realització in-situ per part del alumne d’ análisis fMRI amb dades reals usant els softwares SPM i CoNN.

 

  • L'alumne haurà de desenvolupar un miniprojecte de neuroimatge proposat per ell mateix o pel professor. S’estima que l’alumne haurà d’invertir unes 20-22 hores de treball autònom. L'alumne disposa fins a un termini de dos mesos després de finalitzar les sessions teòriques per lliurar aquest projecte.
  • L'alumne podrà sol·licitar reunions presencials o via correu electrònic/Skype/Zoom amb els professors per obtenir feedback sobre el seu projecte personal de neuroimatge (1 hora/setmana fins als dos mesos després de finalitzar les sessions presencials). 

2)    Modalitat teòrica online

  • L'alumne tindrà a la seva disposició, a través de l'acadèmia online, les sessions teòriques del curs en format de vídeo d'alta qualitat. Alhora, podrà interaccionar amb el professorat a través de fòrums, xat o email. En aquesta modalitat, l'alumne només haurà de proposar de manera teòrica (sense dur a terme la implementació pràctica) un projecte de neuroimatge, per això s'estima que haurà d'invertir unes 10 hores. L'alumne podrà fer reunions via online amb els professors per obtenir feedback sobre el projecte teòric de neuroimatge (1 hora/setmana fins a tres setmanes després de finalitzar les sessions presencials). 

3)    Modalitat mixta
També hi ha la possibilitat de realitzar la part teòrica del curs de manera online i la part pràctica de manera presencial. 

Avaluació: Basada en l’asistencia/visualizació de les sesions, així com en questionaris d’avaluació  i la realizació d’un miniprojecte de neuroimatge.

Número de places presencials, preu, crédits, procés d’inscripción y títol acreditatiu

Crédits: 1 credit ECTS (modalitat online).
Preu: 160 euros (modalitat online).
Títol:  Tots els estudiants que superin el curs rebrán el corresponent títol expedit per la ECNPL certificant la superació del curs y la qualificació obtinguda.
Procés de matrícula y pagament: Totes les persones interesades en aquest programa poden sol·licitar informació a través de academia.neuropsicologia@santpau.cat. El procés d’inscripció, matriculació y pagament es realizarà a través de la plataforma de l’Academia de la ECNPL.