Programa Presencial de Rotació i Extensió de la Pràctica Clínica en Neuropsicologia de les Malalties que Cursen amb Trastorns del Moviment

PROPERAMENT

Presentació del curs

El programa de rotació i extensió de la pràctica clínica en neuropsicologia de les malalties que cursen amb trastorns del moviment ofereix als estudiants la rotació supervisada a les diferents consultes de neurologia i neuropsicologia de la Unitat de Trastorns del Moviment i de la Unitat Funcional de Malalties Minoritàries que cursen amb Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Alhora, també inclou la rotació al Grup de Recerca en Malaltia de Parkinson i Altres Trastorns del Moviment de l’Institut de Recerca Sant Pau.

L’objectiu d’aquest programa de rotació és proporcionar als estudiants, de manera estrictament pràctica, un major coneixement sobre les malalties contemplades, sobre el procés d’avaluació neuropsicològica i sobre la recerca en aquest camp. El programa té una durada de dos mesos, un número total lectiu de 200 hores i està dirigit a persones en formació en neuropsicologia, Màsters en neuropsicologia, psicòlegs clínics i neuròlegs. Altres perfils dels candidats podran ser contemplats.

Totes les persones interessades en el programa hauran d’enviar una sol·licitud d’admissió a academia.neuropsicologia@santpau.cat adjuntant una carta de presentació i motivació i un CV actualitzats.

Coordinador 
Dr. Saul Martínez-Horta

Equip docent 
Dr. Saul Martínez-Horta, Dr. Jaume Kulisevsky, Dr. Javier Pagonabarraga, Dr. Frederic Sampedro, Dr. Nacho Aracil, Dra. Helena Bejr-Kasem

Centre de realització 
El programa de rotació es realitzarà a la prestigiosa i reconeguda Unitat de Trastorns del Moviment de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau dirigida pel Dr. Jaume Kulisevsky. La Unitat compta amb una llarga experiència i dedicació als trastorns neurocognitius i conductuals que poden acompanyar el conjunt de malalties tipificades com trastorns del moviment. La Unitat està formada per un equip multidisciplinari de clínics i investigadors que inclou neuròlegs, neuropsicòlegs, infermeres, biòlegs y enginyers.

Tipus d’activitat: Curs de formació continuada en modalitat presencial dirigit a millorar les competències dels professionals en neuropsicologia en el reconeixement, avaluació i diagnòstic de la semiologia neuropsicològica i dels síndromes neuropsicològics en malalties que cursen amb trastorns del moviment.

 

Estructura del programa

Número d’hores lectives: 200 h
Número d’hores de pràctica presencial supervisada: 200h

Número de participants: 5 estudiants / any (les rotacions son individuals)

Perfil pedagògic de l’activitat:
Objectiu general:

 • Proporcionar als alumnes coneixement actualitzat, precís i amb utilitat per a la pràctica clínica en relació al reconeixement i avaluació neuropsicològica de les malalties que cursen amb trastorns del moviment.

Objectius específics:

 • Conèixer i comprendre les bases neurobiològiques de les manifestacions neuropsicològiques en els trastorns del moviment (malaltia de Parkinson, Parkinsonismes atípics, malaltia de Huntington, síndrome de Tourette, etc).
 • Conèixer i comprendre les característiques clíniques centrals de les malalties tipificades com trastorns del moviment. 
 • Reconèixer la semiologia neuropsicològica i síndromes neuropsicològics prototípics de les malalties tipificades com trastorns del moviment
 • Conèixer i saber emprar les tècniques i instruments d’avaluació neuropsicològica per a la identificació i gradació de la severitat de la simptomatologia i per al diagnòstic dels síndromes neuropsicològics en trastorns del moviment així com per a l’avaluació de pacients candidats a teràpies avançades (ex: estimulació cerebral profunda).
 • Poder definir perfils i fenotips cognitius, establir el diagnòstic neuropsicologic i el pronòstic.
 • Conèixer i saber dissenyar i emprar tècniques i programes d’estimulació cognitiva dirigits als dèficits cognitius i conductuals prototípics dels trastorns del moviment. 
 • Potenciar el raonament clínic i crític.

Continguts formatius i estructura de la rotació

ROTACIÓ SUPERVISADA EN PRÁCTICA CLÍNICA (150 hores):

 • Rotació a les consultes generales i monogràfiques de la Unitat de Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
  • Els estudiants rotaran a les consultes de neurologia i de neuropsicologia dedicades de manera específica a la malaltia de Parkinson, als parkinsonismes atípics, a la malaltia de Huntington i a malalties minoritàries que cursen amb trastorns del moviment.
  • Els estudiants atendran les consultes de neurologia a efectes de potenciar el coneixement sobre el diagnòstic neurològic, la semiologia neurològica i l’abordatge farmacològic de les malalties contemplades.
  • Els estudiants atendran i participaran activament en les consultes de neuropsicologia dedicades a les diferents malalties contemplades.
  • Els estudiants participaran a les sessions clíniques i bibliogràfiques de la Unitat de Trastorns del Moviment.
 • Rotació a la Unitat de neuropsicologia i neurociències de la Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge
  • Els estudiants participaran en els programes d’estimulació cognitiva que es desenvolupen en població afectada per malaltia de Parkinson i malaltia de Huntington.

ROTACIÓ SUPERVISADA EN L’ÀMBIT DE LA RECERCA (50 hores):

 • Rotació al Laboratori de Neuropsicologia y neurociència computacional del Grup de Recerca en Malaltia de Parkinson i altres Trastorns del Moviment
  • Els estudiants es familiaritzaran amb la metodologia de recerca de primer nivell participant i col·laborant en els projectes en curs on de manera específica treballaran amb tècniques de neuroimatge, disseny experimental i anàlisis de dades. 

Procés d’avaluació: 

Els coneixements adquirits al llarg del programa seran avaluats de manera continuada i interactiva a través de la discussió i raonament crític sobre els casos treballats durant la rotació (70% nota) i alhora els estudiants presentaran una memòria final (30% nota).
 

Preu del curs, procés d’inscripció i titulació

Preu: 850 euros

Títol: Tots els estudiants que superin el curs rebran el títol expedit per l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge certificant la superació del curs i la qualificació obtinguda.

Procés de matricula i pagament:
Totes les persones interessades en el programa podran sol·licitar informació i/o hauran d’enviar una sol·licitud d’admissió a academia.neuropsicologia@santpau.cat adjuntant una carta de presentació i motivació i un CV actualitzats. L’equip coordinador es reserva el dret de sol·licitar una entrevista presencial a les persones interessades. Un cop acceptada la sol·licitud s’enviarà un enllaç des d’on els estudiants podran procedir a la matrícula.