Seminari – Taller Online
Seminari de Casos Clínics i Redacció de l’Informe Neuropsicològic

PROPERAMENT

Presentació del seminari - taller

El taller de casos clínics i de redacció de l’informe neuropsicològic està dirigit a estudiants i/o professionals de la neuropsicologia, la neurologia i disciplines afins.

Al llarg del taller, es presentaran de manera pràctica (vídeos, revisió de proves, revisió de casos) diferents casos clínics. Es discutiran i raonaran els diferents passos relatius al procés d’exploració neuropsicològica, les proves seleccionades i els resultats obtinguts. Es treballarà sobre aspectes quantitatius i qualitatius relatius a la semiologia presentada i als resultats de les proves emprades per final ment raonar un diagnòstic neuropsicologic. Posteriorment, es treballarà sobre la redacció de l’informe neuropsicològic específic per a cada un dels casos presentats.

Director:
Dr. Saul Martinez-Horta

Coordinador i docent:
Dr. Saul Martínez-Horta 

Tipus d’activitat: 
Curs de formació continuada en modalitat online.

Lloc de realització: Plataforma online de la Acadèmia de la Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge

Estructura del seminari-taller

Crèdits: 0.25 ECTS

Número d’hores lectives: 6 hores

Perfil pedagògic de l’activitat:

Objectiu general:

  • Proporcionar als alumnes coneixement actualitzat, precís i amb utilitat per a la pràctica clínica en relació al procés d’avaluació i diagnòstic neuropsicològic a través de la presentació de casos clínics que per les seves característiques tinguin un gran pes pedagògic.

Objectius específics:

  • Reconèixer aspectes semiològics durant l’exploració.
  • Fomentar el raonament crític sobre la elecció de proves, els aspectes centrals dels casos i el diagnòstic.
  • Aprofundir en la redacció d’informes neuropsicològics.

Programa formatiu

PART A. PRESENTACIÓ DELS CASOS I DISCUSSIÓ

  • Cas 1
  • Cas 2
  • Cas 3
  • Cas 4
  • Cas 5

PART B. REDACCIÓ DE L’INFORME NEUROPSICOLÒGIC

Preu del taller, procés d’inscripció i titulació

Preu: 200 euros

Títol: Tots els estudiants que superin el curs rebran el certificat de participació expedit per l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge i la Unitat Docent de Sant Pau.

Procés de matricula i pagament:
Totes les persones interessades en el programa podran sol·licitar informació a academia.neuropsicologia@santpau.cat. El procés de matricula i pagament es realitzarà a traves de la plataforma de la Acadèmia de la Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.