Curs d'Introducció a la Investigació en Neurociències

PROPERAMENT

Presentació del curs

Hi ha un dèficit de formació en conceptes bàsics de recerca en l’àmbit de la psicologia, la psiquiatria i la neurociència en general. És comú que els professionals sanitaris en aquest camp acabin la seva formació sense una bona base de com cal dissenyar i executar projectes de recerca de qualitat. Això suposa un problema, ja que en cursar estudis de màster o doctorat s'adonen que aquesta mancança formativa té un gran impacte negatiu a l'hora de proposar i dur a terme un projecte de recerca.

 

Objectius del curs

Adquirir una base sòlida dels conceptes fonamentals sobre com fer recerca de qualitat en neurociències. L'alumne acabarà el curs amb la capacitat de dissenyar i avaluar un projecte de recerca críticament. També aprendrà els conceptes bàsics d'estadística que us permetran analitzar les dades de pràcticament qualsevol projecte de recerca en aquest camp. Finalment, l'alumne es familiaritzarà amb múltiples conceptes pragmàtics del dia a dia de la investigació: com redactar un article científic, com escollir revistes científiques on enviar els articles, com contestar revisors, etc. El valor afegit més important d'aquest curs és transmetre a l'alumnat una sèrie de trucs molt útils en el món de la recerca, la majoria dels quals són fruit de l'experiència i no se solen explicar en altres entorns docents.
 

Coordinador y equip docent

Dr Frederic Sampedro (Coordinador)
Dr Saul Martínez-Horta
Dr Jaime Kulisevsky
Dra Andrea Horta

 

Centre de realització i modalitats del curs

El programa presencial es farà a les aules docents de l'ECNPL. La  modalitat online es realitzarà a través del campus acadèmic virtual de l'ECNPL.

Estructura del programa

1) Bloc 1: Introducció general a la recerca
    a. El métode científic: motivació, hipótesis, métodes, ...
    b. Conceptes de causalitat y correlació
    c. Errore típics en investigació
    d. Tipus d’estudis: cas-control, cohorte, assajos clínics...

2) Bloc 2: Conceptes básics d’estadística per a investigadors
    a. ¿Com sé quina proba estadística he d’usar en les meves dades?
    b. ¿Com interpreto els resultats dels tests estadístics?

3) Bloc 3: Diseny de proyectes d’investigación en neurociencies
    a. Cóm formular correctament els objetius i hipótesis d’un projecte d’investigació.
    b. Disenys i paradigmes experimentals per a realitzar estudis en neurociencies.
    c. Planificació y execució d’un proyecte de recerca. Cronograma.

4) Bloc 4: Interpretació de resultats en neurociencia
    a. Evitar biaixos comuns en neurociencia: causa-efecte, troballa patológica vs variant de la normalitat, resultat significatiu científicament pero no clínicament, etc.

5) Bloc 5: Redacció i comunicació de resultats en neurociencia
    a. Ja tinc els resultats del meu estudi: ¿com redacto un paper?
        i. ¿He d’incloure tots els detalls metodológics i resultats del projecte?
        ii. ¿Quins apartats he d’incloure a l’article? ¿Quina és la longitut recomanada de cada apart? ¿Com organizo els paràgrafs de la introducció i de la discusió?
        iii. ¿Com disenyo i organizo les figures y taules de l’artícle?
    b. ¿A quina revista envio l’article?
        i. Conceptes de impact factor, quartiles y buscadors de revistes.
    c. Com abordar les respuestes als revisors de las revistes científicas.

Modalitats, requisits d'accés/places i avaluació

Modalitats:
    1) Modalitat presencial

  • El curs es farà de manera presencial a l'ECNPL de l'Hospital de Sant Pau. Cada sessió/bloc s'impartirà de 18:00 ha 20:00 h, de dilluns a divendres.
  • En finalitzar les sessions, cada alumne prepararà una proposta simplificada de petit projecte de recerca. La temàtica d'aquest la podrà triar el mateix alumne si així ho desitja. El temps d’implicació de l’alumnat en aquesta tasca s’estima en 10 hores.
  • L'alumne podrà sol·licitar reunions presencials o via online amb el professorat per obtenir el feedback necessari sobre el seu projecte (1 hora a la setmana fins a 5 setmanes després d'acabar les sessions presencials).

    2) Modalitat online:

  • L'alumne tindrà a la seva disposició a l'acadèmia virtual els vídeos corresponents a les 5 sessions/blocs del curs, que tindran una durada aproximada de 2hores per bloc.
  • L'alumne podrà interaccionar en qualsevol moment amb els professors a través de fòrums, xats i correu electrònic.
  • Cada alumne prepararà una proposta simplificada de petit projecte de recerca. La temàtica d'aquest la podrà triar el mateix alumne si així ho desitja. El temps d’implicació de l’alumnat en aquesta tasca s’estima en 10 hores. L'alumne podrà sol·licitar reunions via online amb el professorat per obtenir el feedback necessari sobre el seu projecte.

Avaluació: Basada en l’asistencia/visualizació de les sesions, així com en questionaris d’avaluació  i la realizació d’un miniprojecte de proposta de projecte de recerca en neurociències.

Número de places presencials, preu, crédits, procés d’inscripción y títol acreditatiu

Places presencials: PLACES LIMITADES A 20 ALUMNES PER CADA EDICIÓ DEL CURS PRESENCIAL, el qual permet un entorn d’aprenentatge exclusiu a on el profesor podrà atendendre en temps real qualsevol dubte de l’alumnat.
Crédits: 1 crèdit ECTS

Preu: 95 euros (modalitat presencial), 25 euros (modalitat online).

Títol:  Tots els estudiants que superin el curs rebrán el corresponent títol expedit per la ECNPL certificant la superació del curs y la qualificació obtinguda.

Procés de matrícula y pagament: Totes les persones interesades en aquest programa poden sol·licitar informació a través de academia.neuropsicologia@santpau.cat. El procés d’inscripció, matriculació y pagament es realizarà a través de la plataforma de l’Academia de la ECNPL.