Diploma en Rehabilitació Neurologopèdica

L'objectiu d'aquest Diploma és oferir a l'alumne formació especialitzada en l'àrea de la rehabilitació neurologopèdica en adults, dotant-lo de les competències necessàries per a l'especialització en exploració i rehabilitació dels diferents trastorns del llenguatge, la parla i la deglució originats per lesions o malalties cerebrals adquirides. 
El curs és eminentment aplicat amb una avaluació continuada de cada mòdul mitjançant activitats d'aprenentatge específiques. 

Què t'aportarà el nostre Diploma?

 • Coneixements específics en intervenció de les afàsies, disàrtries i disfàgia en dany cerebral adquirit 
 • Aprenentatge competencial, amb èmfasi en l'adquisició d'eines i tècniques terapèutiques 
 • Continguts actualitzats i accés a bibliografia i material d'intervenció 
 • Abordatge interdisciplinari amb aportacions des de la neuropsicologia i la neurologia  
 • Professorat de reconeguda experiència clínica.

Programa

MÒDULS (140h)

 • Patologia neurològica de les funcions cognitives
 • Intervenció en les Afàsies
 • Intervenció en les Disàrtries
 • Farmacologia per a logopedes
 • Intervenció en la Disfàgia
 • Avaluació neuropsicològica aplicada a la logopèdia
 • Intervenció logopèdica en les Afàsies Progressives Primàries

* Els mòduls s'imparteixen en castellà.

TREBALL DE FINAL DE DIPLOMA (25h)

 • Revisió d'un tema específic aplicat al camp de la Neurologopèdia.
 • Els mòduls es desenvolupen a la plataforma en línia de l'Acadèmia de l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge i contenen material teòric, presentacions audiovisuals i materials d'intervenció, així com activitats d'aprenentatge per a cada unitat.

Professorat

 • Experts en logopèdia neurològica, neurologia, neuropsicologia i rehabilitació de lesionats cerebrals.

Requisits i Acreditació

TITULACIONS D'ACCÉS

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia, Fonoaudiòlegs, llicenciats en Medicina i Psicologia i altres llicenciats en possessió dels crèdits corresponents a la Diplomatura de Postgrau en Patologia del Llenguatge (UAB) o equivalents.

DURADA DEL DIPLOMA 

 • Un any acadèmic d'octubre a juny.

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ

 • A partir de l´1 de març i fins a completar places.

SOL•LICITUD D'ADMISSIÓ

 • Les persones interessades podran sol•licitar informació a neurologopedia.ecnpl@santpau.cat. El procés de matrícula i el pagament es faran a través de la plataforma de l'Acadèmia de l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.

ACREDITACIÓ

 • Una vez demostrada la suficiencia en las materias del curso, los alumnos obtendrán un título de Diploma de especialización en Rehabilitación Neurologopédica otorgado por el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.

Organització

DIRECCIÓ

 • Dr. Jaume Kulisevsky, neuròleg 

COORDINACIÓ

 • Laura Augé, psicòloga i logopeda
 • Carlota Faixa, filòloga i logopeda

SECRETÀRIA TÈCNICA

 • Rosa Parramón