Unitat de Logopèdia i Patologia del Llenguatge

La Unitat de Logopèdia i Patologia del Llenguatge està especialitzada en la prevenció, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació i dels trastorns orals no verbals, tant en edat infantil com en l’edat adulta. La nostra unitat està formada per professionals amb una amplia experiència clínica en intervenció logopèdica, que combinen l’assistència clínica d’excel·lència basada en la evidencia amb el tracte personalitzat. El nostre objectiu terapèutic és millorar la comunicació, el benestar i la qualitat de vida de les persones amb trastorns logopèdics.

Especialitats

Afàsia i Afàsia Progressiva Primària

 • Afàsies per dany cerebral adquirit
 • Afàsies progressives primàries
 • Trastorns específics del llenguatge en demències

Disfàgia

 • Disfàgia orofaríngia estructural
 • Disfàgia orofaríngia neurogènica
 • Disfàgia orofaríngia pediàtrica

Trastorns de la Motricitat Orofacial

 • Alteracions estructurals congènites (fisura labiopalatina, microsomia hemifacial, etc)
 • Alteracions estructurals adquirides (cirugia ortognàtica, càncer de coll i cap, traumatismes faciales, etc)
 • Alteracions de l’oclusió i les seves conseqüències funcionals (ortodòncia)
 • Deglucions disfuncionals (deglucions atípiques)
 • Trastorns de la masticació
 • Hipopnea o apnea obstructiva del son
 • Paràlisis facials perifèriques i centrals
 • Síndrome del respirador oral
 • Trastorns de la parla
   

Trastorns de la Veu

 • Post-laringectomia parcial o total
 • Post-cirurgia de càncer de cap i coll
 • Processos neurodegeneratius
 • Trastorns funcionals de la veu
 • Reassignació de veu transgènere, amb o sense cirurgia
 • Alteracions de la veu professional
 • Rehabilitació de la paràlisis de cordes vocals

Equip

Coordinadora: Carlota Faixa Sol

Logopeda (Col. 08-0969); Llicenciada en filologia, Màster en Reorganització Funcional Cerebral per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Especialització en afàsies. Professora associada del Grau de Logopèdia del Departament de Medicina de la UAB. Coordinadora del Màster en Neurologopèdia i del Diploma en Rehabilitació Neurologopèdica de l’ECNPL. Professora col•laboradora del Màster Universitari en Intervenció logopèdica especialitzada de la UCV i del Màster Universitari en Avanços en Neurorehabilitació de les funcions comunicatives i motores de la EUG. Compta amb més de 15 anys d’experiència en intervenció del llenguatge en pacients amb afectacions neurològiques i és docent en diferents programes de formació continuada

Marcia Adrião-Briz

Fonoaudiòloga i logopeda (Col. 08-4175). Investigadora en formació en Ciències de la Salut (UdL). Màster en investigació en Ciències de la Salut. Especialització en fonoaudiologia clínica i hospitalària. Especialització en motricitat orofacial en oncologia. Especialista en cures de suport pal•liatiu en oncologia. Coordinadora del postgrau en Motricitat Orofacial i Disfàgia Orofaringea de l’ECNPL. Logopeda de la Unitat de motilitat, trastorns funcionals i disfàgies de l’Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona. Professora col•laboradora a la Universitat de Granada. Més de 20 anys d’experiència clínica en rehabilitació de la veu, la parla i la deglució. Participa com a ponent en diferents congressos i com a docent en diferents programes de formació continuada.

Laura Augé Domènech

Logopeda (Col. 08-0928); Psicòloga (Col. 07781). Màster en Reorganització Funcional Cerebral (UAB). Especialització en afàsies. Postgrau d’actualització en psicobiologia clínica (UB). Professora associada del departament de medicina de la UAB. Coordinadora del Màster en Neurologopèdia i el Diploma en Rehabilitació neurologopèdica de l’ECNPL. Membre de l’equip directiu de l’Associació GSN de suport a les persones amb dany cerebral adquirit. Més de 15 anys d’experiència en intervenció del llenguatge en pacients amb afeccions neurològiques. Docent en diferents programes de formació continuada

Andreu Sauca Balart

Logopeda (Col. 08-0101); Logofoniatra; Lingüista Clínic. Llicenciat en Filologia Hispànica. Professor associat del Grau de Logopèdia del Departament de Medicina del a UAB. Membre del Consell Tècnic de Logopèdia del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. President de la Societat Catalana de Logopèdia. Vicepresident de l’Associació Catalana de Professors de Cant. Més de 30 anys d’experiència en diferents camps de la logopèdia. Docent en diferents programes de formació continuada.

Mariana Simão

Fonoaudiòloga i logopeda (col. 08-4724). Investigadora en formació en Medicina (UAB). Màster en Investigació Clínica Aplicada a les Ciències de la Salut (UAB). Especialització en motricitat orofacial amb enfocament en disfàgia. Coordinadora del Màster de Teràpia Miofuncional Orofacial i Disfàgies orofaríngies de l’ECNPL i del Màster d’Intervenció Logopèdica en Patologia Neurològica Kursia/Valladolid. Compta amb 15 anys d’experiència en intervenció de la parla i la deglució en persones amb afeccions neurològiques. És docent en diferents programes de formació continuada.

Paula Rebelles

Logopeda (Col·legi 08-4526) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Teràpia Miofuncional Orofacial, formació en Disfàgies Orofaríngees i Atenció Precoç. Especialista en rehabilitació de les funcions estomatognàtiques correlacionades a maloclusió. Professora col·laboradora del Màster de Teràpia miofuncional de l'ECNPL.