Seminari – Taller Online
Exploració Neuropsicològica en la Malaltia de Parkinson

Disponibles a partir del 1 de juny

Presentació del seminari - taller

El taller d’exploració neuropsicològica en la malaltia de Parkinson està dirigit a estudiants i/o professionals de la neuropsicologia, la neurologia i disciplines afins amb interès específic en aprofundir en el procés d’avaluació i diagnòstic neuropsicològic en la malaltia de Parkinson.

Al llarg del taller, es revisaran els conceptes teòrics fonamentals relatius a les bases neurobiològiques de les manifestacions cognitives i dels diferents síndromes cognitius que podem trobar en la malaltia de Parkinson. Alhora, s’emfatitzarà en la revisió dels diferents instruments disponibles i en el procés d’avaluació neuropsicològica dels diferents síndromes neurocognitius i símptomes que de manera típica i atípica podem trobar en la malaltia de Parkinson. Finalment, es revisarà el procés de diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu, de diferents endofenotips de deteriorament cognitiu i el seu pronostic i de la demència associada a la malaltia de Parkinson.

Directors:
Dr. Jaume Kulisevsky
Dr. Saul Martínez-Horta

Coordinador i docent:
Dr. Saul Martínez-Horta 

Tipus d’activitat: 
Curs de formació continuada en modalitat online.

Lloc de realització: Plataforma online de la Acadèmia de la Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge

Estructura del seminari-taller

Número d’hores lectives: 6 hores

Crèdits: 0.25 ECTS

Perfil pedagògic de l’activitat:

Objectiu general:

 • Proporcionar als alumnes coneixement actualitzat, precís i amb utilitat per a la pràctica clínica en relació al procés d’avaluació i diagnòstic neuropsicològic en malaltia de Parkinson

Objectius específics:

 • Conèixer i comprendre les bases neurobiològiques de les manifestacions neuropsicològiques en la malaltia de Parkinson
 • Conèixer i comprendre les característiques clíniques centrals de la malaltia de Parkinson
 • Reconèixer la semiologia neuropsicològica i síndromes neuropsicològics prototípics de la malaltia de Parkinson
 • Conèixer i saber emprar les tècniques i instruments d’avaluació neuropsicològica per a la identificació i gradació de la severitat de la simptomatologia i per al diagnòstic dels síndromes neuropsicològics en la malaltia de Parkinson
 • Poder definir perfils i fenotips cognitius, establir el diagnòstic neuropsicologic i el pronòstic.
 • Potenciar el raonament clínic i crític

Programa formatiu

PART A. MALALTIA DE PARKINSON

 • Definició
 • Bases neurobiològiques i característiques clíniques del deteriorament cognitiu i la demència en la malaltia de Parkinson
 • Fenotips cognitius, conductuals i semiologia del deteriorament cognitiu i la demència en la malaltia de Parkinson

PART B. EXPLORACIÓ NEUROPSICOLÒGICA EN LA MALALTIA DE PARKINSON

 • Cribratge del deteriorament cognitiu i la demència en la malaltia de Parkinson
 • Exploració neuropsicològica, conductual i funcional exhaustiva
 • Identificació de fenotips, diagnòstic neuropsicològic i pronòstic.
 • Exploració neuropsicològica en context d´us de teràpies avançades 

Preu del taller, procés d’inscripció i titulació

Preu: 200 euros

Títol: Tots els estudiants que superin el curs rebran el certificat de participació expedit per l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge i la Unitat Docent de Sant Pau.

Procés de matricula i pagament:
Totes les persones interessades en el programa podran sol·licitar informació a academia.neuropsicologia@santpau.cat. El procés de matricula i pagament es realitzarà a traves de la plataforma de la Acadèmia de la Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.