Taller Online Curs d´Especialització en Neuropsicologia Forense

Disponibles a partir del 20 setembre 2022

Presentació del curs
La Neuropsicologia Forense és una disciplina relativament nova que fa referència a l'aplicació dels coneixements del camp de la Neuropsicologia al camp del dret.
L'objectiu principal de la Neuropsicologia Forense és que els neuropsicòlegs puguin posar al servei dels tribunals el seu coneixement. La neuropsicologia estudia el funcionament de les diferents àrees cerebrals i com un mal o lesió en aquestes estructuris del sistema nerviós produeix dèficits cognitius, emocionals i de conducta.
Són moltes les patologies cerebrals que s'acompanyen d'una discapacitat, una alteració cognitiva/demència, alteracions de conducta i altres que provoquen comportaments disruptius, presa de decisions impulsives i irreflexives, estafes i altres. És per això que la neuropsicologia i el dret es troben estretament relacionats i aquesta confluència ha contribuït a la professionalització del camp.
Aquest curs està pensat per a oferir les eines teoricopràctiques necessàries perquè l'alumne pugui endinsar-se en aquesta especialitat. Es treballés amb informes pericials reals.

Director del curs
Dr. Jaime Kulisevsky

Coordinador/a
Andrea Horta-Barba

Equip docent
Andrea Horta-Barba, Dr. Jaime Kulisevsky, Amaya Nagore, Lletrat/a (a determinar)


Tipus d’activitat: Curs de formació continuada en modalitat online.  
Número de hores lectives: 50h
Número de hores de pràctica supervisada: 10h
Número de participants: Sense límits

Perfil pedagògic de l´activitat

Objectiu general:

  • Proporcionar als alumnes coneixement general sobre els diferents camps d'aplicació de la Neuropsicologia Forense així com aprendre a realitzar un informe pericial neuropsicològic.

Objectius específics:

  • Conèixer el concepte de la Neuropsicologia Forense i conèixer les diferències amb la Neuropsicologia clínica i la psicologia forense.
  • Aprofundir en les alteracions cognitives i conductuals que solen acompanyar als procediments judicials. I realitzar el protocol d'avaluació.
  • Aprendre com s'elabora i estructura un informe neuropsicològic forense.
  • Adquirir estratègies per a la ratificació oral en judici.
  • Conèixer els principis ètics i deontològics en el marc legal.

Programa formatiu

1. Neuropsicologia i Llei
    1.1. El pèrit neuropsicològic
    1.2. Principals àrees d'intervenció
    1.3. Aspectes ètics i deontològics

2. Història de la Neuropsicologia Forense
    2.1. Ressenya històrica
    2.2. Situació actual

3. La Neuropsicologia Forense com a disciplina científica
    3.1. Diferències entre el psicòleg, el neuropsicòleg i el neuropsicòleg forense
    3.2. Característiques de la prova pericial neuropsicològica

4. Principals patologies Neurològiques en l'àmbit judicial
    4.1. Accidents cerebrovasculars (ACV)
    4.2. Traumatismes cranioencefàlics (TCE)
    4.3. Tumors cerebrals
    4.4. Epilèpsia
    4.5 Malalties degeneratives
    4.6 Consum de drogues i neurotòxics
    4.7 Violència i maltractament

5. L'avaluació
    5.1. Dominis cognitius a avaluar
    5.2. Alteracions conductuals a avaluar
    5.3. Avaluació de les activitats de la vida diària
    5.4. Avaluació de la simulació
    5.5 Aspectes generals a tenir en consideració
    5.6 Elecció d'instruments d'avaluació neuropsicològica
    5.7 Neuroimatge i tècniques neurofisiològiques
    5.8 Efectes dels psicofàrmacs sobre les funcions cognitives-conductuals

6. Elaboració de l'Informe Neuropsicològic Forense
    6.1. Continguts
    6.2. Estructura
    6.3. Llenguatge i Estil

7. Ratificació i Defensa de l'Informe en Judici Oral

8. Casos Pràctics. Anàlisi de Pericials.

Recursos i materials didàctics:
El curs es realitzés a través de l'acadèmia en línia de l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Tots els mòduls es presentessin en modalitat vídeo, així com es proporcionés material de text complementari per a l'alumne. La pràctica supervisada es realitzarà en streaming des de la mateixa plataforma. Una vegada acabi el curs, els alumnes disposaran de 30 dies per a realitzar el cas pràctic.
L'avaluació serà mitjançant un procés d'avaluació continuada, el cas pràctic i un examen final.

Preu del curs, proces d´inscripción i titulació

  • Modalitat online: 800 euros

Títol: Tots els estudiants que superin el curs rebran el títol d'expert en Neuropsicologia Forense expedit per l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge (ECNPL) i acreditat per SantPau Docent.

Informació, proces d´inscripción i matricula:
Totes les persones interessades en el curs podran sol·licitar la informació a través del correu: academia.neuropsicologia@santpau.cat. El procés de matrícula i pagament es realitzés a través de la plataforma de l'Acadèmia de l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.