Curs de Formació Teòric-pràctic en Terapia de Estimulació i Rehabilitació Cognitiva

Disponibles a partir del 27 setembre 2022

Presentació del curs
L'estimulació cognitiva (EC) es defineix com l'aplicació de programes d'exercicis que proporcionen una pràctica estructurada sobre tasques cognitives específiques, dissenyades per a millorar el rendiment i l'efectivitat de diferents capacitats cognitives, com la memòria, l'atenció, el llenguatge, les habilitats visuo-espacials i les funcions executives.

És comú que els professionals sanitaris interessats en el camp de la rehabilitació cognitiva acabin la seva formació de grau sense una bona base de com s'han de dissenyar i executar programes d'estimulació cognitiva. En general, els estudis de màster o doctorat, en els quals rarament hi ha un balanç entre teoria i pràctica, no són suficients per a cobrir aquestes mancances formatives, la qual cosa impacta negativament a l'hora de proposar i dur a terme programes personalitzats d'estimulació i rehabilitació cognitiva.

Aquest programa de formació presencial o semipresencial i amb clara orientació profesionalizadora, desenvolupat en un entorn sanitari d'alta competència, dona resposta de manera pràctica a aquestes necessitats.

El curs està plantejat per a proporcionar als/les participants dels coneixements específics i les bases teòriques i pràctiques que els/les capacitin per a poder dissenyar, executar, avaluar, obtenir efectes positius i presentar els resultats de programes d'estimulació i rehabilitació cognitiva adaptats als problemes i necessitats concretes de les persones a entrenar.

El programa inclou una sèrie de mòduls teòrics acompanyats d'un fort component pràctic d'aplicació individual i grupal de teràpies rehabilitadores dissenyades per a persones afectades per un ampli espectre de condicions que cursen amb alteracions cognitives, com les associades, entre altres, a l'envelliment, la deterioració cognitiva lleu, el dany cerebral adquirit i a diverses patologies de causa vascular o neurodegenerativa com la malaltia d'Alzheimer o la malaltia de Parkinson. Les tècniques a emprar abasten des dels mètodes tradicionals de ‘llapis i paper’, l'estimulació assistida per ordinador i mètodes nous com l'aplicació de la realitat virtual i la musicoteràpia.

Direcció:
Dr. Jaime Kulisevsky –Catedràtic de Neurología, director del Màster de Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica de la Universitat Autònoma de Barcelona y Director de la Escola Clínica de Neuropsicología i Patología del llenguatge de l´Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Coordinadors i equip docent:
Dr. Saül Martínez-Horta (Neuropsicòleg), Dra. Carmen García-Sánchez (Neuropsicòleg), Andrea Horta-Barba (Neuropsicòleg), Arnau Puig-Daví (Neuropsicòleg) i Dr. Jaime Kulisevsky (Neuròleg)

Secretaria Tècnica:
Sra. Rosa Parramón

Centre de realització
El programa teòric i pràctic es realitzarà íntegrament a l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Tipus d'activitat: Curs de formació continuada en modalitat presencial dirigit a dotar a les/els estudiants de les competències necessàries per a poder dissenyar, executar, analitzar, interpretar i exposar els resultats de diverses tècniques d'estimulació i rehabilitació cognitiva emprant mètodes ‘tradicionals’ i tècniques a la frontera del coneixement.
En la modalitat semipresencial es combina l'assistència presencial als mòduls pràctics amb el desenvolupament en línia de les activitats teòriques.

Estructura del programa

Número d´hores lectives i pràctiques: 75 h
Número màxim de participants: 20
Objetiu general:

  • Proporcionar als alumnes del coneixement general relatiu al funcionament del sistema nerviós i adquisició de les competències necessàries per a la creació i l'ús de programes d´estimulació i rehabilitació cognitiva.

Objetius específics:

  • Conèixer i comprendre les bases neurobiològiques de la cognició i la conducta humana normal i patològica.
  • Conèixer i comprendre els diferents dominis cognitius i els sistemes cerebrals implicats.
  • Saber interpretar un informe neuropsicològic.
  • Desenvolupar un programa de rehabilitació cognitiu específic a les necessitats de cada pacient.
  • Desenvolupar activitats d'estimulació i rehabilitació cognitiva en llapis-paper, mitjançant programes informatitzats i mitjançant realitat virtual.
  • Poder estimar el possible benefici després de l´intervenció d'estimulació cognitiva.
  • Potenciar el raonament científic i crític.

Públic al que va dirigida l´activitat:
El curs està dirigit a professionals interessats a aprendre l'estat actual de les tècniques d'estimulació cognitiva, especialment aquells implicats en entorns clínics, de rehabilitació o d'educació especial, dels àmbits de la medicina, la infermeria, la psicologia clínica, la neuropsicologia, o l'educació especial, que treballen amb persones que pateixen alguna patologia neurològica.

Programa formatiu

MÒDUL 1. ORGANITZACIÓ I FUNCIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL
    1.1. Fonaments de neuroanatomía
    1.2. Com funciona i com no funciona el cervell
    1.3. Conceptes de plasticitat cerebral

MÒDUL 2. BASES DE NEUROPSICOLOGIA: DE LA NEUROANATOMÍA ALS PROCESSOS COGNITIUS
    2.1. Concepte i funcionament de l'Atenció, percepció i funcions executives
    2.2. Concepte i funcionament de la Memòria
    2.3. Concepte i funcionament de les funcions visuoperceptivas, visuocontructivas i praxis
    2.4. Concepte i funcionament del llenguatge
    2.5 Alteracions de la conducta
    2.6 Concepte de AVD bàsiques i instrumentals

MÒDUL 3. ESTIMULACIÓ I REHABILITACIÓ COGNITIVA
    3.1. Definició i objectius
    3.2. Com triar el tipus d'intervenció mes adequat?
    3.3. Aspectes clau a tenir en compte per a dissenyar un programa eficaç

MÒDUL 4. PROGRAMES D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA
    4.1. Estimulació cognitiva mitjançant llapis i paper
    4.2. Estimulació cognitiva mitjançant programes informatitzats
    4.3 Estimulació cognitiva mitjançant realitat virtual
    4.4 Estimulació cognitiva mitjançant musicoteràpia

MÒDUL 5. PRACTICUM
    5.1 Elaboració d´un programa d´estimulacio i/o rehabilitació cognitiva
    5.2 Desenvolupament d'activitats
    5.3 Seguiment d'evolució
    5.4 Redacció d'informe    

Hi haurà una estada de practiques de 50 hores. Durant aquesta estada es realitzarà estimulació cognitiva mitjançant diferents programes a pacients amb patologies del SNC.

Preu del curs, procés d´inscripció i titulació

  • Modalitat semipresencial: 950 €
  • Modalitat presencial: 1250 €

Títol: Tots els estudiants que superin el curs rebran el títol d'especialista en Estimulació i Rehabilitació Cognitiva expedit per l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.

Informació, procés d'inscripció i matricula: Totes les persones interessades en el curs podran sol·licitar informació a academia.neuropsicologia@santpau.cat. El procés de matricula i pagament es realitzarà a través de la plataforma de l'Acadèmia de l'Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.