Neuromarketing Experimental: Curs de Neurofisiologia i Neuroimatge Aplicat al Neuromarketing

PROPERAMENT

Presentació del curs

La neurociència ocupa actualment un lloc rellevant en el mon del màrqueting i de la econòmica. L’estudi del sistema nerviós central mitjançant tècniques de neuroimatge i de neurofisiologia cognitiva per donar resposta als fenòmens que acompanyen i que expliquen el conjunt de processos que intervenen en la presa de decisions, la preferència, l’estimació del risc, cost, benefici, de la persuasió o de l’impacte de les campanyes publicitàries, és a dia d’avui una àrea en constant desenvolupament.

Les tècniques de neurofisiologia i de neuroimatge son complexes i requereixen el coneixement d’un conjunt d’elements sense els quals resulta difícil realitzar aquest tipus d’estudis. Moltes de les persones que es formen en l’àmbit del màrqueting o de la econòmica (i àrees afins) disposen d’un coneixement parcial sobre els fonaments de neurociència i generalment d’un coneixement molt limitat relatiu a l’ús de les tècniques de neuroimatge i de neurofisiologia.

Aquest programa de formació presencial dona resposta de manera pràctica a aquesta necessitat, proporcionant a l’alumnat el coneixement específic necessari per poder dissenyar, executar i analitzar estudis emprant tècniques de neurofisiologia cognitiva com l’electroecefalografia o de neuroimatge com la ressonància magnètica funcional.

En aquest sentit, el programa inclou tota una sèrie de mòduls teòrics i alhora, un mòdul estrictament pràctic on els estudiats aprendran a executar tots els passos necessaris per al disseny d’un paradigma experimental, obtenció de senyals d’EEG, anàlisis, interpretació i presentació dels resultats.

 

Director:
Dr. Saul Martínez-Horta
Dr. Jaume Kulisevsky

Coordinadors i equip docent
Dr. Jaume Kulisevsky
Dr. Saul Martínez-Horta
Dr. Frederic Sampedro

Centre de realització 
El programa es realitzarà a la Escola clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge i els continguts pràctics es realitzaran al Laboratori de Neuropsicologia y neurociència computacional de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Tipus d’activitat: Curs de formació continuada en modalitat presencial dirigit a dotar als estudiants de les competències necessàries per poder dissenyar, executar, analitzar i interpretar estudis d’investigació emprant tècniques de neurofisiologia cognitiva i/o de neuroimatge.

Estructura del programa

Crèdits: 1 ECTS

Número d’hores lectives i pràctiques: 25 h

Número de participants: 20

Perfil pedagògic de l’activitat:

Objectiu general:

  • Proporcionar als alumnes coneixement general relatiu al funcionament del sistema nerviós i adquisició de les competències necessàries per a l’ús de tècniques de neurofisiologia cognitiva i neuroimatge. 

Objectius específics:

  • Conèixer i comprendre les bases neurobiològiques de la cognició i la conducta humana normal i patològica.
  • Conèixer i comprendre els diferents dominis cognitius i els sistemes cerebrals implicats.
  • Conèixer i comprendre els principis metodològics basics i específics de la electroencefalografia, els potencials evocats i la ressonància magnètica funcional.
  • Conèixer i comprendre els principis bàsics del mètode científic i del disseny experimental.
  • Aprofundir de manera teòrica i pràctica en la neuroimatge basada en ressonància magnètica funcional.
  • Aprofundir de manera teòrica i pràctica en la neurofisiologia cognitiva basada en electroencefalografia i potencials evocats cognitius.
  • Aprofundir en la realització d’anàlisis de dades i en la interpretació dels resultats.
  • Potenciar el raonament científic i crític. 

Programa formatiu

MODUL 1. ORGANITZACIÓ I FUNCIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL
    1.1. Fonaments de neuroanatomia
    1.2. La representació mental-cerebral com a paradigma de la neurociència cognitiva
    1.3. Com funciona i com no funciona el cervell
MODUL 2. BASES DE NEUROPSICOLOGIA: DE LA NEUROANATOMIA ALS PROCESSOS COGNITIUS
    2.1. Les funcions frontals-executives
    2.2. Atenció i memòria
    2.3. Emoció i motivació
    2.4. Llenguatge
    2.5. Funciones visuoperceptives i espacials
MODUL 3. INTRODUCCIÓ AL MÈTODE CIENTÍFIC
    3.1. Ciència vs pseudociència vs mala ciència
    3.2. El disseny científic: Necesitats, hipòtesis i metodologia
    3.3. Conceptes de causalitat i correlació
    3.4. Errors típics en recerca
MODUL 4. INVESTIGACIÓ BASADA EN RESONANCIA MAGNÈTICA FUNCIONAL
    4.1. Introducció a la RMf
    4.2. Disseny experimental aplicat a la RMf
        4.2.1. Disseny per blocs
        4.2.2. Disseny relacionat amb events
        4.2.3. Programació de paradigmes experimentals i sincronització
    4.3. Anàlisis i interpretació de les dades
        4.3.1. Anàlisis de dissenys per blocs
        4.3.2. Anàlisis de dissenys per events
        4.3.3. Anàlisis grupal
        4.3.4. Procediments estadístics bàsics
    4.4. Presentació gràfica dels resultats
MODUL 5. INVESTIGACIÓ BASADA EN ELECTROENCEFALOGRAFIA I POTENCIALS EVOCATS COGNITIUS
    5.1. Introducció a la electroencefalografia i als potencials evocats cognitius
    5.2. Significació funcional y adquisició de potencials evocats cognitius
        5.2.1. Potencials relacionats amb processos atencionals
        5.2.2. Potencials relacionats amb processament de la recompensa
        5.2.3. Potencials relacionats amb l’anticipació i l’expectativa
        5.2.4. Potencials relacionats amb el processament del llenguatge
        5.2.5. Potencials relacionats amb la monitorització i detecció de l’error
        5.2.6. Potencials relacionats amb el processament emocional
        5.2.7. Potencials relacionats amb el processament perceptiu visual i auditiu
    5.3. Disseny experimental aplicat a la neurofisiologia cognitiva
        5.3.1. Programació de paradigmes experimentals i sincronització
    5.4. Anàlisis i interpretació de les dades
        5.4.1. Processament per a la obtenció i quantificació de potencials evocats
        5.4.2. Reconstrucció topogràfica de potencials evocats
        5.4.3. Processament basat en espectre/freqüència
        5.4.4. Anàlisis grupal
        5.4.5. Procediments estadístics bàsics
    5.5. Presentació gràfica dels resultats
MODUL 6. TALLER PRÀCTIC DE DISSENY, ADQUISICIÓ I ANÀLISIS DE RESULTATS
    6.1. Disseny d’un paradigma experimental per RMf/EEG
    6.2. Adquisició d’EEG durant l’execució d’un paradigma experimental
    6.3. Processament i anàlisis de les senyals d’EEG
    6.4. Processament i anàlisis de les dades de RMf
    6.5. Interpretació i presentació dels resultats.

Procés d’avaluació:
Els coneixements adquirits al llarg del programa seran avaluats de manera continuada i interactiva a través de la discussió i raonament crític sobre els temes treballats

Preu del curs, procés d’inscripció i titulació

Preu: 650 euros

Títol: Tots els estudiants que superin el curs rebran el títol expedit per l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge i la Unitat Docent de Sant Pau certificant la superació del curs i la qualificació obtinguda.

Procés de matricula i pagament:
Totes les persones interessades en el programa podran sol·licitar informació a academia.neuropsicologia@santpau.cat. El procés de matricula i pagament es realitzarà a traves de la plataforma de la Acadèmia de la Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.