Màster en Neurologopèdia

L'objectiu del Màster en Neurologopèdia és oferir una formació integral en l'àmbit de la intervenció en dany cerebral adquirit i malalties cerebrals. L'enfocament del Màster és essencialment aplicat a la teràpia amb pacients adults, integrant els coneixements teòrics amb les competències clíniques necessàries per a l'exercici d'aquesta especialitat logopèdica. L'obtenció del títol de Màster en Neurologopèdia et permetrà exercir com a professional qualificat en serveis hospitalaris i centres privats de neurorehabilitació.

¿Què m'aportarà el Màster en Neurologopèdia?

 • Aplicació de coneixments a la pràctica clínica
 • Abordatge interdisciplinar amb aportacions des de la Neuropsicologia i la neurologia 
 • Aprenentatge competencial, amb èmfasi en l'adquisició d'instruments i tècniques terapèutiques
 • Aprenentatge basat en simulacions i casos reals 
 • Estudi de casos des del raonament clínic
 

Programa

BLOC TEÒRIC (140h)

 • Patologia neurològica de les funcions cognitives
 • Intervenció en les Afàsies
 • Intervenció en les Disàrtries
 • Farmacologia per a logopedes
 • Intervenció en la Disfàgia
 • Avaluació neuropsicològica aplicada a la logopèdia
 • Intervenció logopèdica en les Afàsies Progressives Primàries

*Els mòduls s'imparteixen en castellà.

BLOC CLÍNIC (100h)

 • Instruments d'exploració 
 • Realització d'informes diagnòstics
 • Realització de plans terapèutics
 • Aplicació de tècniquess de rehabilitació 
 • Discussió de casos  

PRÀCTIQUES (150h)

 • El Màster inclou 150 hores de pràctiques a l'ECNPL o en centre extern

TREBALL DE FI DE MÀSTER (60h)

 • Elaboració d'un TFM aplicat al camp de la neurologopèdica

Modalitats

Els alumnes podran escollir una de les dues modalitats:

MODALITAT PRESENCIAL 

 • Bloc teòric a l'ECNPL
 • Pràctiques i bloc clínic a l'ECNPL

MODALITAT ONLINE 

 • Bloc teòric online a través del campus virtual, amb material docent i activitats d'aprenentatge.
 • Bloc clínic online a través del campus virtual, amb casos reals i simulacions. Sessions de casos i resolució de dubtes en streaming.  
 • Pràctiques en centre extern o a l'ECNPL, en horari a convenir. 

Accés al Màster i Acreditació

TITULACIONS D'ACCÉS

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia, fonoaudiòlegs i altres logopedes col·legiats.

SOL·LICITUD D'ACCÉS

 • Les persones interessades en ser cursar el Màster en Neurologopèdia han de sol·licitar l'admissió. Podeu fer-ho a través d'aquest formulari d'admissió al Màster en Neurologopèdia. La Coordinació del Màster et farà arribar la resolució de la teva sol·licitud i, si has estat admès, podràs inscriure't.

ACREDITACIÓ

 • Un cop demostrada la suficiència en les matèries del curs, els alumnes obtindran el títol en Màster en Neurologopèdia, atorgat per l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.

DURADA DEL MÀSTER

 • Un curs acadèmic de setembre a juny.

Matrícula

La formalització de la matrícula es pot dur a terme a partir del dia 1 de març.

Recorda que abans de formalitzar la matrícula és imprescindible haver estat admès per la Coordinació del Màster. Per a formalitzar la matrícula has d'accedir a la passarel·la de pagament de l'Acadèmia de l'ECNPL.

Organització

DIRECCIÓ

 • Dr. Jaume Kulisevsky, neuròleg

COORDINACIÓ

 • Laura Augé, psicològa i logopeda
 • Carlota Faixa, filològa i logopeda

SECRETARIA TÈCNICA

 • Rosa Parramón