Màster en Neurologopèdia

L'objectiu del Màster en Neurologopèdia és oferir una formació integral en l'àmbit de la intervenció en dany cerebral adquirit i malalties cerebrals. L'enfocament del Màster és essencialment aplicat a la teràpia amb pacients adults, integrant els coneixements teòrics amb les competències clíniques necessàries per a l'exercici d'aquesta especialitat logopèdica. L'obtenció del títol de Màster en Neurologopèdia et permetrà exercir com a professional qualificat en serveis hospitalaris i centres privats de neurorehabilitació.

Què m'aportarà el Màster en Neurologopèdia?

 • Aplicació de coneixments a la pràctica clínica
 • Abordatge interdisciplinar amb aportacions des de la Neuropsicologia i la neurologia 
 • Aprenentatge competencial, amb èmfasi en l'adquisició d'instruments i tècniques terapèutiques
 • Aprenentatge basat en simulacions i casos reals 
 • Estudi de casos des del raonament clínic

Descarrega't la informació 2024-25

Programa

BLOC TEÒRIC (140h)

 • Patologia neurològica de les funcions cognitives
 • Intervenció en les Afàsies
 • Intervenció en les Disàrtries
 • Farmacologia per a logopedes
 • Intervenció en la Disfàgia
 • Avaluació neuropsicològica aplicada a la logopèdia
 • Intervenció logopèdica en les Afàsies Progressives Primàries

*Els mòduls s'imparteixen en castellà.

BLOC CLÍNIC (100h)

 • Instruments d'exploració 
 • Realització d'informes diagnòstics
 • Realització de plans terapèutics
 • Aplicació de tècniquess de rehabilitació 
 • Discussió de casos  

PRÀCTIQUES (150h)

 • El Màster inclou 150 hores de pràctiques a l'ECNPL o en centre extern

TREBALL DE FI DE MÀSTER (60h)

 • Elaboració d'un TFM aplicat al camp de la neurologopèdica

Modalitat online i presencial

Els alumnes podran escollir una de les dues modalitats:

MODALITAT PRESENCIAL 

 • Bloc teòric a l'ECNPL
 • Pràctiques i bloc clínic a l'ECNPL

MODALITAT ONLINE 

 • Bloc teòric online a través del campus virtual, amb material docent i activitats d'aprenentatge.
 • Bloc clínic online a través del campus virtual, amb casos reals i simulacions. Sessions de casos i resolució de dubtes en streaming.  
 • Pràctiques en centre extern o a l'ECNPL, en horari a convenir. 

Accés al Màster i Acreditació

TITULACIONS D'ACCÉS

 • Graduats i Diplomats en Logopèdia, fonoaudiòlegs i altres logopedes col·legiats.

SOL·LICITUD D'ACCÉS

 • Les persones interessades en cursar el Màster en Neurologopèdia han de sol·licitar l'admissió. Podeu fer-ho a través d'aquest formulari d'admissió al Màster en Neurologopèdia. La Coordinació del Màster et farà arribar la resolució de la teva sol·licitud i, si has estat admès, podràs formalitzar la matrícula.

ACREDITACIÓ

 • Un cop demostrada la suficiència en les matèries del curs, els alumnes obtindran el títol en Màster en Neurologopèdia, atorgat per l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge.

DURADA DEL MÀSTER

 • Un curs acadèmic de setembre a juny.

Matrícula

La formalització de la matrícula es pot dur a terme a partir del dia 1 de març.

Recorda que abans de formalitzar la matrícula és imprescindible haver estat admès per la Coordinació del Màster. Per a formalitzar la matrícula has d'accedir a la passarel·la de pagament de l'Acadèmia de l'ECNPL.

Organització

DIRECCIÓ

 • Dr. Jaume Kulisevsky, neuròleg

COORDINACIÓ

 • Laura Augé, psicològa i logopeda
 • Carlota Faixa, filològa i logopeda

SECRETARIA TÈCNICA

 • Silvia Fernández Moreno

Contacte

Per a consultes pots contactar amb nosaltres al correu eletrònic neurologopedia.ecnpl@santpau.cat

Xarxes socials