Escola Clínica de Logopèdia i Patologia del Llenguatge


L'Escola de Patologia del Llenguatge va iniciar la seva activitat docent el 1977, sent la pionera a impartir els estudis de Logopèdia i formant les primeres promocions de logopedes de tot l'estat espanyol. Amb els anys L'Escola ha esdevingut un referent docent de qualitat i excel·lència en la formació de logopedes de grau i postgrau. Actualment participa a la docència del Grau de Logopèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Medicina) i imparteix formació de postgrau amb els Màsters d'especialització atorgats per l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Oferim una formació integral amb un enfocament essencialment aplicat que integra els coneixements teòrics amb les competències clíniques necessàries per a lexercici professional. Els nostres estudis de Màster permetran als alumnes accedir a llocs de treball qualificats com a logopedes especialitzats.

Veure més >
Màsters i Diplomes

Formació presencial