Escola Clínica de Logopèdia i Patologia del Llenguatge

L'Escola de Patologia del Llenguatge va iniciar la seva activitat docent el 1977, sent la pionera a impartir els estudis de Logopèdia i formant les primeres promocions de logopedes de tot l'estat espanyol. Amb els anys L'Escola ha esdevingut un referent docent de qualitat i excel·lència en la formació de logopedes de grau i de postgrau. Actualment participa a la docència del Grau de Logopèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Medicina) i imparteix formació de postgrau amb els Màsters d´especialització logopèdica atorgats per l´Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Oferim una formació integral amb un enfocament essencialment aplicat que integra els coneixements teòrics amb les competències clíniques necessàries per a lexercici professional. Els nostres estudis de Màster permetran als alumnes accedir a llocs de treball qualificats com a logopedes especialitzats.

Veure més >
Màsters i Diplomes

Formació presencial

Cursos de Formació Permanent

Formació presencial

 

Rehabilitación de la voz

 

 

Profesorado

Modalidad

Fechas

Horario

Importe

 

Ejercicios para la rehabilitación de la voz

Andreu Sauca

Presencial

1 y 2 de julio de 2023

CURSO ANULADO 

EN BREVE ANUNCIAREMOS NUEVAS FECHAS DE IMPARTICIÓN

195,00 €

 

Exploración Funcional de la Voz

Andreu Sauca

Presencial

6 de mayo de 2023

09:00 a 14:00h
16:00 a 19:00

120,00 €

 

Lax Vox
(incluye tubo de Lax Vox)

Andreu Sauca

Presencial

7 de mayo de 2023

10:00 a 13:00

55,00 €

 

Feminización de la voz

Andreu Sauca

Presencial

3 de junio de 2023

CURSO ANULADO 

EN BREVE ANUNCIAREMOS NUEVAS FECHAS DE IMPARTICIÓN

225,00 €

 

Workshop de Feminización de la voz
(Requiere haber realizado previamente el curso de feminización de la voz de este mismo docente. Plazas límitadas a 15 alumnos.

Andreu Sauca

Presencial

10 de junio de 2023

CURSO ANULADO 

EN BREVE ANUNCIAREMOS NUEVAS FECHAS DE IMPARTICIÓN

75,00 €

 

  Boletín de inscripción